Google Analytics mått Avvisningsfrekvens (på engelska Bounce Rate) definieras som procentandelen enkelsidiga besök på webbplatsen. Med andra ord kan man säga att det är mängden gånger någon besökte en sida på din webbplats och går ifrån din sida utan att besöka några andra sidor på din hemsida. Google Analytics kan visa Avvisningsfrekvens i rapporter med både avvisningsfrekvens för hela webbplatsen men även  avvisningsfrekvens på en enda sida på din webbplats.

Hur räknas Avvisningsfrekvens ut i Google Analytics?

Avvisningsfrekvens på en webbsida är lika med det totala antalet enskilda besök på en sida dividerat med det totala antalet besök/ingångar på sidan. Google presenterar sedan studsar (engelska Bounce) som antalet enkelsidiga besök från sidan. Ingångar är antalet gånger besökare kommit in på din webbplats via just den aktuella sidan. Avvisningsfrekvensen på din webbplats är alltså totala antalet besök kombinerade med studsar på alla sidor dividerat med det totala antalet på sidan ingångar över hela webbplatsen.

Sidvisningar per session - avvisningsfrekvens Google Analytics

Avvisningsfrekvens har inte med besökstiden att göra

En vanlig missuppfattning bland hemsideägare och de som arbetar med SEO är att avvisningsfrekvens har att göra med hur mycket tid som spenderas på en sida. Avvisningsfrekvens att göra med hur många totalt sidor besöktes under en session (besök).

Avvisningsfrekvensen är ett bra sätt att mäta kvaliteten på trafik till din webbplats kan också vara en indikation på kvaliteten på innehållet på din webbplats. En hög avvisningsfrekvens kan vara en indikation på att besökarna som besöker din hemsida inte är nöjda med det innehåll de möts av på sidan och det är därför de bara besöker en sida och inte klickar sig vidare. Var därför tydlig med att berätta vad besökaren kommer mötas av när du annonserar eller länkar till din hemsida via till exempel sociala medier.

Vad är en godkänd avvisningsfrekvens i Google Analytic?

Frågan är svår att besvara eftersom det helt och hållet beror på de mål du satt upp på för din hemsida. Når du dina mål vad gäller till exempel försäljning på din hemsida med din nuvarande avvisningsfrekvens ? Om inte kan det vara värt att försöka sänka din avvisningsfrekvens för att nå dina mål.