En sökmotor är ett webb-baserat verktyg som gör det möjligt för användare att hitta information på Internet – World Wide Web. Några exempel på sökmotorer är Google, Yahoo!, och Bing. Sökmotorer använder automatiserade system / program (kallas robotar, robotar eller spindlar) som tar sig igenom webben, följer länkar från sida till sida och från webbplats till webbplats. Den information som samlas in av spindlarna används för att skapa ett sökbart index över Webben.

Hur fungerar en Sökmotor?

Alla sökmotorer använder olika komplexa matematiska formler, algoritmer, för att generera sökresultat. Resultaten för en specifik sökning ser alltså olika ut beroende på den sökmotor som du använder. Sökmotorerna använder de olika algoritmerna för att ta de allra viktigaste delarna på en webbsida, inklusive sidans titel, innehåll och sökord i brödtexten och använder denna information när de ska kunna visa ett relevant resultat för den sökning som gjordes med sökmotorn.

Varje sökmotorns algoritm är helt unik så en topplacering på Yahoo! garanterar inte att du får en framträdande placering vid en sökning via Google och vice versa. För att göra saker ännu mer komplicerade är de algoritmer som används av sökmotorer inte bara noggrant bevakade för att fungera så bra som möjligt, de genomgår också ständigt förändring vilket gör att webbplatsägaren och webbutvecklarna ständigt behöver hålla sig uppdaterade om Sökmotoroptimeringen (SEO – Search Engine Optimization). Sidan behöver vara under observation, likaså behöver man utföra olika och också misstag — inte bara en gång utan kontinuerligt.

Vad ser en sökmotor?

Sökmotorerna kan bara ”se” information i text på webbsidor och använda den bakomliggande HTML-strukturen för att avgöra relevans. Stora bilder, videos och dynamiska Flash-animationer betyder ingenting för sökmotorerna för de kan inte se den informationen, men den faktiska texten på dina sidor kan sökmotorn se / läsa och därför är det så viktigt att din sid är sökmotoroptimerad.